Местни избори 2023

Якоб ван Бейлен: „Спестяваме почти 1 000 000 лева, ако общинските съветници бъдат почтени и спазват правилника“

Търновецът предлага всички новоизбрани съветници да подпишат Декларация за почтеност и да се промени правилникът на новия местен парламент

 

Опитът ми в настоящия мандат на Великотърновския общински съвет сочи, че с финансовите средства се злоупотребява. Законодателният орган разходва огромна сума за дейността си – пари, осигурени от цялата общественост на Велико Търново. Открих поне два начина, чрез които бюджетът на институцията се „източва”, а щетите вероятно достигат до почти 1 000 000 лв. Това става чрез изплащането на пълния размер на заплатите на съветници, които не са присъствали на комисии или на сесията. Вторият начин е чрез плащането за ползване на консултантски услуги, които според мен не са извършени.

Членовете на Общинския съвет получават заплата в размер на 70 на сто от средната брутна работна заплата на Общинската администрация за съответния месец. Това възнаграждение през 2022 г. е приблизително 925 лева бруто (778 нето на месец). Условието е съветникът да присъства на заседанията на постоянните комисии (всеки съветник участва в три комисии) и на заседанието на Общинския съвет – веднъж месечно, и да участва в решаването на разглежданите въпроси. Ако ги пропусне без уважителни причини, би трябвало да се намали заплатата му с 20%, ако отсъства от комисия, и 40% – ако отсъства от сесия.

Присъствието на общинските съветници на заседание на Общинския съвет се удостоверява със саморъчни подписи при регистрацията и след приключване на заседанието в присъствена книга. Присъствието на общинските съветници в работата на постоянните комисии се удостоверява със саморъчен подпис в протокола на съответната комисия в края на заседанието.

Тeзи правила често се нарушават. Свидетел съм как съветници се отбелязват в протокола като присъстващи, без да са присъствали.

Това е двойно престъпление – фалшификация на присъствения лист и измама с парите на великотърновци. Утежняващият факт е, че е извършено с негласното съучастие на останалите съветници.

Има и морален аспект – тези съветници не са изпълнили обещанието си към своите избиратели – да присъстват и да вземат участие в разискванията в съвета, и въпреки това са взели заплати.

Освен това много съветници, които присъстват по време на сесията, не участват във вземането на решения. Това е в конфликт с разпоредбите на чл. 24 параграф 1. Проследих го и го докладвах два пъти във ФБ страницата си като член на съвета. Общо през 2021 г. и 2022 г. членовете, присъствали на сесиите, не са гласували 5599 пъти, което е средно между 6 и 7 съветници за всяко предложено решение.

Според моята преценка за миналия мандат става въпрос за 5 – 10% от общите разходи за заплати, или около 115 000 лева.

В допълнение към заплатите всеки общински съветник има право да му се възстановят суми за консултации с юрист, финансист и др. и други разходи (например за гориво или билети) във връзка с работата му в съвета – в размер до една минимална работна заплата всеки месец (780 лева в момента, а от 1 януари 2024 г. – 933 лева нетна сума). Разходите за консултации се отчитат с разходооправдателни документи съгласно действащото законодателство. За миналия мандат това е обща сума от приблизително 1 022 000 лева.

Моето лично мнение и оценка е, че до 80% тези разходи са неоправдани (не са използвани за консултации с експерти по точки от дневния ред), а това означава сума от 818 000 лева.

Тук става въпрос за неправомерно възползване от правилата, а именно фалшива декларация за разходи, които всъщност не са направени.

Поисках официална справка от администрацията и разполагам с точните суми. 5 съветници са се възползвали от тази възможност до последната стотинка. Почти всички други са възстановили разходи за повече от 85% от максималната сума. Само 1 съветник (аз) не е използвал тази опция.

Общо двете суми за неправилно (измамно) използване на средствата са 115 000 + 818 000 = 933 000 лева от собствените приходи на общинския бюджет.

Питам ви: какво доверие можете да дадете на съветник, който чрез измамни действия иска неправомерно да увеличи заплатата си за сметка на общинските пари – вашите пари?

Тази практика трябва да спре. Ето защо предлагам всички новоизбрани общински съветници да подпишат следната “Декларация за почтеност”:

 

Декларация за почтеност на общинския съветник:

 1. Във всичките си действия ще бъда верен на клетвата, която съм положил.
 2. В качеството си на общински съветник няма да приемам от никого пари, стоки и услуги, нито обещания и ангажименти от никого, които имат очевидната цел да повлияят на моето поведение при работата и гласуването в Общинския съвет или комисиите в него, както и няма да поемам обещания или ангажименти извън своята съвест.
 3. Ще регистрирам присъствието си в заседанията на комисиите и съвета само ако действително присъствам на заседанието (от началото до края му).
 4. Ще се възползвам от правото на разходи за консултация с експерти или ще поискам възстановяване на други разходи (като гориво), само ако действително съм направил тези разходи и те действително са свързани с теми от дневния ред на заседанията, които трябва да бъдат обсъдени. За проведените консултации ще мога да представя писмени доказателства при поискване.
 5. Винаги ще гласувам и ще се изказвам честно, според съвестта си и въз основа на това, което лично намирам в интерес на Велико Търново и неговите жители.

Новият Правилник за организацията и дейността на Общински съвет Велико Търново трябва да затегне правилата за присъствие в сесии и участие в гласуването и да въведе нови правила за консултации с експерти.

3 thoughts on “Якоб ван Бейлен: „Спестяваме почти 1 000 000 лева, ако общинските съветници бъдат почтени и спазват правилника“

 • Това се вижда и го правят и продължават да го правят, а това, което не се виждат покулисните проекти, милиони за спортните площадки , завишени цени, ако държавата плаща, а качеството на материалите и работата са повече от незадоволителни. Зделки с лица, които не са за такова изпълнение. Искаме да знаем, защо не се строителството новият център?

  Отговор
 • Браво г-н Ван Бейлен!
  И Ви желая успех!
  Вие ни показвате как трябва да се държи истинския общински съветник! Да защитава интереса на гражданите и да проследява как се харчат средствата на общината.

  Отговор
 • Ето този човек е достоен да ни е кмет.

  Отговор

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *