ИкономикаСвищов

Община Свищов официално подаде проектно предложение за изграждане на индустриален парк за 50 милиона

Община Свищов официално подаде проектното си предложение за изграждане на Дунавски индустриален технологичен парк на стойност близо 50 млн. лв. Това съобщиха от общинския пресцентър.

На извънредно заседание Общинският съвет в града даде съгласие „Индустриален технологичен парк – Свищов“ ЕООД да кандидатства за финансиране по процедура BG-RRP-3.007 „Програма за публична подкрепа за развитието на индустриални райони, паркове и подобни територии и за привличане на инвестиции (AttractInvestBG)“, от Националния план за възстановяване и устойчивост. В резултат на това решение, преди няколко дни официално бе внесено предложението за изпълнение на инвестициите.

Още през 2015 г. Община Свищов настоява пред Министерство на отбраната да й бъдат предоставени за управление и стопанисване старите имоти на бившите казарми в града,

тъй като това е единствената възможност с територия над 300 дка, която да бъде развита като индустриална зона за привличане на инвеститори. През 2018 г. общината официално придобива тези терени, допълниха от общинската администрация.

През следващите години са проведени редица срещи и разговори с различни институции и организации, по време на които е защитена идеята за икономическия потенциал на Дунавски индустриален технологичен парк – Свищов и развитието му като част от Северен централен регион.

Основен партньор на общината през целия период е държавата, която застава зад този проект и заедно с екипа по реализирането му преминава през процедурите по изпълнението му.

За неговото финализиране са сключени споразумения с няколко държавни структури – Агенция пътна инфраструктура, „Булгартрансгаз“ ЕАД, ЕСО ЕАД и ВиК „Йовковци“ ООД, които ще осигурят пътната връзка, газифицирането на зоната, енергийната ѝ независимост и ВиК инфраструктура с канализационните отклонения. Като част от изискванията за финансиране на програмата, Община Свищов е привлякла вниманието на шест български и чуждестранни фирми, с които е сключила меморандуми за сътрудничество.

Изготвени и одобрени са технически проекти за две кръгови кръстовища на ул. „33-ти Свищовски полк“, изграждане на газопровод, който ще захранва Индустриалната зона от газопреносната станция, изграждане на ВиК инфраструктура и канализация в Индустриалния парк, както и довеждане на електрозахранване с голяма мощност. Освен това екипът от експерти по изграждане на индустриалната зона е договорил и изграждането на скоростната отсечка до бъдещата автомагистрала Русе – Велико Търново, която ще осигури отлична транспортна свързаност на общината с близките областни центрове и националната пътна мрежа. През месец септември министърът на транспорта подписа писмо, с което четирилентовият скоростен път до Свищов става обект от национално значение и ще бъде изграден успоредно с автомагистралата Русе – Велико Търново.

За да се гарантира сигурността на бъдещото строителство върху терена, в края на 2022 г. МРРБ предостави средства в размер на 1.6 млн. лв. за бързи проектни геоложки проучвания на терени в зоната на бившите казарми. С цел проучване на земните пластове, са извършени 22 сондажа на дълбочина 60 метра.

Изграждането на тази сложна и мащабна инфраструктура пред Община Свищов се разкриват редица възможности,

от които ще се възползват не само инвеститорите, но и жителите на цялата община. Реализирането на проекта ще генерира добавена стойност и ще създаде добра среда за разкриване на работни места, посочиха от общината.

През месец септември Община Свищов организира публично представяне на проекта за развитие на Дунавски индустриален технологичен парк. По време на срещата пред широката общественост бе представена 3D визуализация на проекта, разработена от международен екип – български и турски специалисти, лидери в проектирането и изграждането на подобни проекти.

Снимка: Пресцентър Община Свищов

БТА

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *