Общество

Обявяват две нови защитени зони в областта

МИНИСТЕРСТВОТО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ СТАРТИРА ПРОЦЕДУРА ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА ДВЕ НОВИ ЗАЩИТЕНИ ЗОНИ В ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Вече е изготвен проект за включването им в регистъра на природните локации, които държавата брани от посегателство със закон.

Възражения срещу инициативата могат да се правят до средата на декември.

Първата зона се нарича BG0000279 „Стара река“. Тя се шири на площ от 3,3 дка. Нейното разположение в региона обхваща землищата на селата Горско Ново село, Калайджии, Сливовица и Средно село в община Златарица, Джулюница, община Лясковец, Бряговица, Кесарево и Теменуга – община Стражица. В района виреят смесени гори, изобилства от извори с твърда вода и туфести формации и е местообитание за европейски вълк, видра, пор и др. изчезващи безгръбначни животни и риби.

Другото място, за което предстои протекция от държавата, е BG0000516 „Черната могила” в землището на село Драгомирово, община Свищов.

Зоната е с обща площ 116,624 дка. В нея растат широколистни храсти и степни треви, които попадат в обхвата на Закона за биологичното разнообразие, както и пребивават добруджански хомяк и шипобедрена костенурка.

В границите на защитените зони се забранява всякаква дейност, която може да наруши целостта и облика на териториите. В това число влизат въвеждане в природата и умишлено разпространяване на неместни видове, промяна на предназначението и начина на трайно ползване, разораване, залесяване и превръщане в трайни насаждения на имотите в зоната, строеж, търсене, проучване и добив на подземни богатства, депониране и временно съхранение на отпадъци, движение на МПС освен при бедствия и извънредни ситуации, палене на огън и т.н.

Галина ГЕОРГИЕВА

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *