Темида

Съдът постанови 1000 лева глоба за бившия ректор на ВТУ заради 170 дипломи на италиански учители

Скандалът гръмна през 2018 година, като последваха проверки, а Министерството на образованието сезира прокуратурата

 

Софийският районен съд постанови глоба от 1000 лева за бившия ректор на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“ проф. Христо Бонджолов заради издадени 170 дипломи на италиански учители.

Сагата е от 2016 г., но през 2018 г. по случая се разрази огромен скандал, който стигна до прокуратурата.

Стигна се дотам, че Великотърновският университет анулира въпросните свидетелства за професионална квалификация „учител“, които бе издал на 170 италиански педагози. Това се случи, след като през май 2018 г. Министерството на образованието и науката издаде препоръка на висшето училище да обезсили документите, тъй като според ведомството те са издадени незаконно. Министерството сезира и прокуратурата по случая.

Първоначално разследването бе под наблюдението на Окръжната прокуратура във Велико Търново, която установи, че свидетелствата за професионална квалификация на италианците са анулирани. Също така обаче се оказа, че има данни за престъпление – подправяне на документ, използван пред Националната агенция по оценяване и акредитация. Заради това преписката бе изпратена по компетентност на Районната прокуратура в София.

При проверка във Великотърновския университет през 2018 г. образователното министерство установи, че през 2016 г.

Академичният съвет на висшето училище е решил да признае професионалната квалификация „учител“ на 170 италиански граждани. Те са били незаконно записани за курс за придобиване на тази квалификация в Европейския политехнически университет – Перник. Университетът в Перник обаче няма акредитация да обучава учители и да издава свидетелства за учителска правоспособност. Заради това по договорка между двете учебни заведения документите са издадени от Великотърновския университет, който има това право.

Според проверката на просветното министерство решението за издаването на свидетелствата реално не е гласувано от Академичния съвет, а е дописано в протокола от заседанието му от 18 април 2016 г. Това бе установено и от последващата проверка на прокуратурата. Според държавното обвинение е било подправено решение на висшия орган на университета, което е престъпно деяние. Подправеният документ е бил използван от тогавашния ректор на ВТУ проф. Христо Бонджолов и казусът стигна до съда. Образуваното наказателно дело срещу проф. Бонджолов, който е почетен гражданин на Велико Търново, бе за престъпление по чл. 316, вр. чл. 309, ал. 1 от НК, който предвижда до 2 години затвор.

Магистратите от Софийски районен съд са се произнесли с решение и мотивите за становището вече са публикувани.

„С оглед доводите на защитата за липсата на обществена опасност съдът отчете обстоятелствата, при които е преправен документът, целта на използване на документа и характера на обществените отношения, които са застрашени от използването му. Както вече бе посочено, издаването от ВТУ на свидетелства за професионална квалификация „учител“ на италиански граждани е засягало голям кръг лица и законосъобразното му провеждане би довело до немалка икономическа облага, поради което и инкриминираното деяние не е малозначително, обществената му опасност е налична. За престъплението по чл. 316, вр. чл. 309, ал.1 от НК е предвидено наказание лишаване от свобода за срок до две години. В настоящия случай съдът констатира, че са налице предпоставките за приложение на чл. 78 „а“ от НК и освобождаването на обвиняемия от наказателна отговорност с налагане на административно наказание глоба от 1000 до 5000 лева. За престъплението, за което обвиняемият бе признат за виновен, е предвидено наказание, по-леко от лишаване от свобода до две години, обвиняемият не е осъждан или освобождаван от наказателна отговорност, няма настъпили съставомерни имуществени вреди от деянието и липсват пречките за приложение на института, визирани в чл. 78 „а“, ал.7 от НК“, пише в мотивите на съдебния състав.

Магистратите се аргументират още, че при индивидуализацията на предвиденото административно наказание глоба са отчетени обществената опасност на деянието и дееца, взети са предвид като смекчаващо отговорността обстоятелства мотивите на обвиняемия, изразяващи се в желание да запази дейността на представлявания от него университет, изминалото време от деянието, както и характеристичните данни за обвиняемия.

„Като отегчаващи отговорността обстоятелства съдът отчете значителния брой лица, които биха извлекли ползи от инкриминирания документ. С оглед съотношението на отегчаващите към смекчаващите отговорността обстоятелства и тяхната относителна тежест съдът намира за справедливо да определи наказанието на обвиняемия глоба в минималния предвиден в закона размер, а именно – 1000 лева, като така определеното административно наказание ще въздейства предупредително и превъзпитателно върху обвиняемия и ще съдейства напълно за постигане целите на чл. 36 от НК“, пише още в мотивите на Софийски районен съд.

Веселина АНГЕЛОВА

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *