ОбразованиеСпорт

Перспективите пред физическото възпитание и спорта в условията на глобализация обсъждаха във ВТУ

Кръгла маса „Проблеми и перспективи на физическото възпитание и спорта в условията на глобализация” се проведе във Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий”. Организатор на събитието бе катедра „Теория и методика на физическото възпитание” към Педагогическия факултет на Великотърновския университет, а председател на проявата бе доц. д-р Светослав Стефанов. Кръглата маса бе открита от заместник- декана по научната дейност на Педагогическия факултет проф. дпн Теодора Давидова.

Второто издание на научния форум уважиха с участие преподаватели, докторанти и млади учени от няколко университета в България – Национална Спортна Академия, Тракийски университет и Шуменски университет, както и учители по физическо възпитание и спорт от няколко великотърновски училища. В научния форум се включиха и участници от Университета „Aleksander Xhuvani” в Елбасан, Албания. Изнесени бяха 25 презентации на доклади по значими проблеми от областта на физическото възпитание и спортната наука. Бяха дискутирани въпроси, свързани с обучението на ученици със специални образователни потребности, здравно-профилактични аспекти на физическото възпитание и спорта, новости в методиката на преподаване и обучение в различните спортни дисциплини и др.

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *