ЛясковецПолитика

125 души в Лясковска община вземат заплати от общинския бюджет

На извънредно заседание Общинският съвет в Лясковец, един от първите в областта, уточни броя на общинските служители и структурата на администрацията за следващите 4 години. Кметът Васил Христов ще работи с двама заместници, назначени са секретар на Общината, главен архитект и финансов контрольор. Както „Борба“ писа в аванс, на щат са и двама одитори.

Общо с тях заедно с кметовете по селата, служителите в кметствата, в отделните дирекции, отдели и такива, отговарящи за различни местни дейности, щатните бройки, които са на заплата от бюджета, са 125,5.

Утвърдената обща администрация е от 12 души, включена е и мегадирекцията „Бюджет, финансово-стопанско, административно и информационно обслужване”. Още 20 души ще обслужват гражданите, разпределени в дирекциите „Общинска собственост, устройство на територията, екология, европейски политики и обществени поръчки” – 10 броя, „Хуманитарни дейности, икономическа политика и местни приходи” – 10 броя, отдел „Хуманитарни дейности и икономическа политика“ – 6 броя и отдел „Местни приходи“ – 4 броя.

Общата численост на администрацията, която отговаря за местни дейности, финансирани от общинския бюджет, е 28,5 щата. Става дума за „Управление, контрол и регулиране на дейностите по жилищно строителство и териториално развитие”, „Чистота“, „Други дейности по жилищно строителство, БКС и регионално развитие”, „Опазване на околната среда“, „Радиотранслационни възли“, „Спорт и физическата култура“, „Служби и дейности по поддържане, ремонт и изграждане на пътища“, „Музеи, художествени галерии, паметници, културни и етнографски комплекси с местен характер”, „Озеленяване”, „Обредни домове и зали“.

В Домашния социален патронаж, трапезариите и др. социални услуги ще работят 8 души, а в пенсионерските клубове в Лясковец и петте кметства – 10.

В „Други служби и дейности по осигуряване, подпомагане и заетост” ще бъдат заети 6 служители.

Решението на Общинския съвет влиза в сила от 1 януари 2024 г.

Ана РАЙКОВСКА

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *