Икономика

Община В. Търново чака 300 000 лв. за ремонт на базата на Домашния социален патронаж в Ново село

ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО ЩЕ КАНДИДАТСТВА ПО ПРОЕКТ „КРАСИВА БЪЛГАРИЯ“ ЗА МАЩАБЕН РЕМОНТ НА БАЗАТА НА ДОМАШНИЯ СОЦИАЛЕН ПАТРОНАЖ В НОВО СЕЛО

Сградата, в която ежедневно се приготвя храна за нуждаещи се бедни, възрастни, хора с увреждания и други уязвими групи, е амортизирана и се нуждае от спешно реновиране и осъвременяване. Чрез заплануваните строително-монтажни дейности социалното звено ще започне да функционира по-ефективно и ще повиши нивото на предоставяната услуга.

Домашният социален патронаж предоставя комплексни социални услуги, включващи приготвяне и доставка на храна в дома съобразно заявени от потребителя пакет услуги. От дейността на структурата се възползват възрастни хора в надтрудоспособна възраст в невъзможност за самообслужване и пълнолетни лица с трайни увреждания. За миналата година звеното е осигурявало храна на общо 668 лица от 19 населени места на територията на общината.

Успоредно с обслужването на възрастните и хората с увреждания Домашният социален патронаж изпълнява и дейностите по приготвяне на храна за 240 лица по проект „Топъл обяд“ и за деца и младежи с увреждания.

Филиалът на звеното в Ново село се помещава в сграда, частна общинска собственост, представляваща обект от местно значение – бивша автоспирка. Постройката е със застроена площ 173 кв. м и датира от 1966 г. Базата е в изключително лошо техническо състояние и от десетилетия не е ремонтирана. По-голямата част от стените са с нарушена повърхност и мазилката им се рони. Външните фасади са крайно амортизирани, покривът се нуждае от основен ремонт, а дограмата – от подмяна с нова. Електрическата и ВиК инсталация често аварират, което възпрепятства процеса по приготвяне на храна. Отходната канализация е напълно разрушена и отпадните води се изливат директно на повърхността в двора на базата, което е недопустимо и допълнително компрометира основите на сградата.

В зданието няма изградена подходяща вентилационна система.

Нивото на влажност е изключително високо, което води до образуване на мухъл и плесен в кухненския блок и складовите помещения. Част от носещите елементи на сградата се нуждаят от допълнително укрепване.

В последните години има редица издадени предписания от Областната дирекция по безопасност на храните във връзка с необходимостта от поддържането на високо ниво на хигиена при приготвяне и съхранение на храните.

Обзавеждането и оборудването са силно амортизирани в резултат от дългогодишната им употреба.

Община Велико Търново разполага с одобрен Инвестиционен проект и издадено разрешение за строеж за реконструкция и модернизация на базата.

Необходими са 298 792 лв., за да се реши изцяло проблемът.

Проектът предвижда извършване на вътрешно преустройство на съществуващи помещения с цел увеличаване на капацитета за приготвяне, съхранение и логистика на храни, подмяна и рехабилитация на покривната конструкция, електрическата и ВиК инсталация, изграждане на локално пречиствателно съоръжение и т.н.

Ако проектът получи одобрение за финансиране по „Красива България“, Община Велико Търново има готовност да съфинансира 55% от стойността му.

Галина ГЕОРГИЕВА

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *