Водещи новиниИкономика

Млади фермери ще могат да кандидатстват за по-големи европейски субсидии

Предвидени са помощи и за най-малките земеделски стопанства

 

И ПРЕЗ НОВИЯ ПРОГРАМЕН ПЕРИОД НА ЕВРОПЕЙСКАТА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ПРИОРИТЕТНИ ЩЕ БЪДАТ СЕКТОРИТЕ ОВОЩАРСТВО, ЗЕЛЕНЧУКОПРОИЗВОДСТВО И ЖИВОТНОВЪДСТВО.

Деян Дончев

Това заяви Деян Дончев, ръководител на Териториалния областен офис на Служба за съвети в земеделието – Велико Търново.  Той и колегите му от звеното провеждат изнесени приемни в десетте общини в региона, на които запознават стопаните с възможностите за кандидатстване и финансиране. По думите му има много изисквания, които се запазват, но и редица нови критерии и опции за субсидиране.

„2023 година беше първата от новия програмен период.

Има вече одобрен Стратегически план за развитие на земеделието и селските райони. Има редица изменения. Те са в много аспекти. Включени са нови стандарти за управление на земята в добро състояние. Те са свързани с правилно обработване на площите. Има новости по отношение на т.нар. преки директни плащания. Старата схема за единно плащане на площ вече се преобразува в схема за основно подпомагане. Доходите за устойчивост също ги има, но с изменения. Има някои промени в схемите за обвързано подпомагане. Новост е въвеждането на екосхемите. Те са най-различни и могат да бъдат налагани в стопанствата. Например екосхема за екологично поддържане на трайните насаждения, за намаляване на употребата на пестициди, за екстензивно пасищно отглеждане на животните и др.“, обясни Дончев.

Експертът сподели, че най-голям интерес по време на приемните относно предстоящите нови интервенции от Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони има към мярката за подпомагане на много малки стопанства. По това направление критерият е свързан с икономическия размер на стопанството. Той се изчислява в евро – стандартен производствен обем и зависи от вида на културите, размера на площите или съответно броя и вида животни.

„При малките стопанства най-малкият размер трябва да бъде поне 3000 евро стандартен производствен обем, а таванът е 8000 евро.

Например максимум 109 бр. пчелни семейства. Ако става дума за овощни култури – ябълки, максималната площ е 10 дка. За овцевъдство максимум 97 бр. Очаква се помощта да бъде 20 000 евро на стопанство. Ще се изплащат на две равни части. Първият транш ще е след одобрение и след това след увеличение размера на стопанството. От своя страна земеделският стопанин, който кандидатства, поема ангажимент да извърши инвестиция поне 35 процента от размера на първото плащане, тоест за 10 000 евро това са поне 3500 евро. Това може да бъде закупуване на техника, изграждане на помещения и т.н.“, коментира той.

По тази интервенция за подпомагане няма изискване за някакъв определен период за развиване на земеделска дейност преди кандидатстването.

Дончев посочи, че интерес има и към интервенцията, касаеща стартова помощ за установяване на млади земеделски стопани. Техните стопанства трябва да бъдат с икономически размер от 8000 до 20 000 евро. Увеличението, за което поемат ангажимент да направят, е 4000 евро при растениевъдството и 2500 евро при животновъдството. Подпомагането е 30 000 евро, но е изпратено предложение към ЕК да бъде увеличено на 40 000 евро. Земеделският стопанин трябва да е на възраст между 18 и 40 г. и да е започнал да се занимава със стопанството не по-рано от 2 години преди кандидатстването. Изискването за инвестиция е също 35% от първото плащане.

„Има предвидени интервенции за неземеделски дейности за селските райони.

Например туристически дейности, социални услуги, занаятчийски дейности и др. Принципът на финансиране е свързван с проектно предложение и инвестиционен проект. След като бъде одобрено, тогава се извършват инвестиции и когато се представят платежните документи, които доказват вложенията, след проверки следва възстановяване на определен процент от извършените разходи.

Подобрен принцип на финансиране ще има и за мерки, касаещи селското стопанство за инвестиции в средни и големи стопанства. Ще могат да кандидатстват за закупуване на земеделска техника, строителство, складове, навеси и др.“, допълни той.

Заяви още, че края на февруари или началото на март се очаква публикуването на индикативния график за прием по различните интервенции.

Обикновено средният срок за кандидатстване е 3 месеца. Подаването на документите става по електронен път.

Допълни, че стопаните и тази година могат да се възползват безплатно от услугите на Службата за съвети в земеделието.

Галина ГЕОРГИЕВА

Снимка: авторката

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *