Приложение Полски Тръмбеш

Модернизират сградата на общината П. Тръмбеш за 676 355 лв., фотоволтаичната централа ще има 70 соларни панела

ОБЩИНА ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ СКЛЮЧИ ДОГОВОР ЗА предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за изпълнение на проект за подобряване на енергийната ефективност за сградата на стойност 676 355 лв. без ДДС

Проектът предвижда изпълнение на СМР за внедряване на мерки за енергийна ефективност в сградата на Общинска администрация.

Общинската сграда сега

Ще се прави топлоизолация на външни стени, топлоизолиране на покрива и еркери, подмяна на дограма и ремонт на вход и изграждане на автономна фотоволтаична система за производство на електрическа и топлинна енергия за покриване нуждите на Общинската администрация върху покриви на съществуващи сгради. Подмяна на съществуващата дограма на първи (партерен) етаж. С оглед промяна общата визия на сградата в посока административно-офисна сграда проектът предвижда изчистване и уедряване на обемите, основна преработка на балконите и отстраняване на част от „мансардния“ завършек на сградата. Основни при възприятието на сградата са северната фасада (главният вход на Общината) и западната фасада. При санирането на тези две фасади проектът предвижда вентилируема топлоизолационна система и еталбонд.

Основен акцент в префасадирането на сградата е изграждането на монолитна козирка над главния вход на Общината.

Така ще изглежда след ремонта

Проектът предлага решение, което осигурява защита на входа от дъжд, сняг и други атмосферни влияния. В козирката е монтирано дежурно и ефектно осветление. Изграждането на козирката запазва изградената рампа и осигурява общодостъпна архитектурна среда. В проекта още е предвидено изграждане на фотоволтаична централа за собствено потребление с монтиране на общо 70 броя соларни панели. Ще се инсталират и четири батерии по 20kWh. Те ще се захранват от соларната инсталация от произведената излишна еленергия през деня. Съхранената еленергия ще се отдава в сградата за ползване нощем или когато соларната инсталация не произвежда достатъчно, за да задоволи нуждите на сградата.

Предстои провеждане на обществена поръчка за избор на изпълнител за строително-монтажните работи и строителен надзор.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *