Горещи новиниОбразование

120 лв. на месец вземат студентите с успех над 4.00

Не всички обаче попадат в класирането, защото отговарящите на условията са повече от предвидените средства

120 лв. на месец е стипендията за успех на студентите от Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“. Единственото условие е предходните два семестъра да са завършили с не по-малко от 4.00.  Има бонус и за пълните отличници, които са с успех 6.00, те вземат стипендии в размер на 140 лв.

Успех над 4.00 обаче не означава, че всички студенти ще получат стипендия, тъй като броят на отпусканите стипендии е по-малък от броя на студентите, отговарящи на условията. Поради тази причина е предвидено участие в класиране. То се извършва по низходящ ред на средния успех от предходните два семестъра предвид броя на отпуснатите стипендии за съответния семестър при спазване на квоти по факултети и филиали, определени с решение на Комисията по стипендиите.

До 7-ми април е срокът за подаване на заявления за стипендии, съобщиха от университета. Отпуснатата стипендия се изплаща в рамките на 5 месеца за съответния семестър, а за следващия се подават нови документи, които трябва да са съобразени с новия успех на студента.

Без стипендия остават студентите,  записали семестър с неположени изпити от минали учебни години, включително когато  студентите прекъсват или повтарят учебна година или семестър с изключение на повтарящите поради болест, на студентките майки, поради бременност, раждане и отглеждане на дете до 6-годишна възраст.

когато студентите са подали документи с невярно съдържание – в този случай те се лишават от стипендия до края на обучението си и връщат получените суми за стипендии, отпуснати въз основа на документи с невярно съдържание.

Михаил МИХАЛЕВ

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *