Здраве

Бележитият неврохирург доц. Харитонов преглежда веднъж в месеца в КМЦ Велико Търново!

В отговор на множеството постъпили запитвания от пациенти и в изпълнение на програмата за подобряване на достъпността до високоспециализирана лекарска помощ, в модерно технологично оборудван кабинет в КМЦ Велико Търново, водещият специалист по неврохирургия на МБАЛ “Сърце и Мозък” гр. Плевен доц. Харитонов, ще преглежда и консултира пациенти веднъж в месеца.

Датата за месец Май  е 02.05.2024г., четвъртък, от 13.00. до 19.00ч.

Необходимо е да се запише предварително час на тел:

 062/601-208 и 062/601-664

или на регистратурата в

“Кардиологичен Медицински Център-Велико Търново”

на адрес:

гр. Велико Търново, бул. България 38.”

Доц. Димитър Харитонов е Началник на Клиниката по Неврохирургия в МБАЛ “Сърце и Мозък”, гр. Плевен, с придобита специалност по Неврохирургия преди повече от 20 години. Притежава Европейска диплома по хирургия на гръбначен стълб – 2014 г. Провел е множество специализации в Германия, Швейцария, Австрия, Гърция, Турция, Чехия, Испания, Италия, Англия, Сингапур и др.

Клиниката по Неврохирургия в МБАЛ Сърце и Мозък разполага с две операционни зали – за краниална и гръбначна хирургия, оборудвани с: Интраоперативен МР Томограф, служещ за получаване на точни снимки на мозъчния паренхим по време на операция, Навигационна система за краниална и гръбначна хирургия (Medtronic S7), с интегриран към нея операционен микроскоп OPMI PANTERO 900 (Zeiss) – последно поколение, служещ за прецизна интраоперативна ориентация, Ултразвукова система за аспирация и иригация – Sonopet (Stryker), подходяща както за ендоскопска, така и за отворена хирургия, Апарат за робот асистирана стереотаксична биопсия (Autoguide – Medtronic), позволяваща прецизно актуално навигиране при краниална хирургия, единствената в България ендоскопска система за гръбначна хирургия (Joimax IV gen). Оборудването за интраоперативен контрол се допълва и от последна генерация система за интраоперативен неврофизиологичен мониторинг (NIM – Medtronic), даваща възможност за безупречно мозъчно картографиране, както и гръбначно-мозъчен и периферен невромониторинг. Клиниката е снабдена с единствените на Балканския полуостров системи за преден и страничен достъп към гръбначния стълб, в гръдна и поясна област, позволяващи извършването на ALIF и OLIF. В клиниката се извършват минимално инвазивни достъпи към преден сегмент на гръбначен стълб в гръден и поясен отдел, даващи възможност за реконструкция на гръбначния стълб, корекция на сагиталния баланс, както и заместване на прешленни тела с висока ефективност. Съвсем скоро на разположение на екипа ще бъде интраоперативен 3D скенер (O-arm) заедно с последна генерация навигационна система (Medtronic S8).”

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *