Общество

Спират кастренето на дърветата заради жегите, оставят за наесен

Топлото време през месеците март и април тази година с температури над нормалните за периода доведе до ускоряване на физиологичните процеси при дърветата – цъфтеж, оформяне на листна маса, сокодвижение и др.

Предвид факта, че дърветата вече са в процес на вегетация, Общинското предприятие „Пътна поддръжка, инфраструктура и озеленяване“ в Г. Оряховица преустановява кастренето на клони и оформяне короните на дърветата, намиращи се на общински площи – паркове, градини, алеи, междублокови пространства.

Ще се извършват само мероприятия, които налагат премахване на сухи и болни дървета, потенциално опасни надвиснали сухи клони, които са предпоставка за нанасяне на материални щети и възникване на нежелани инциденти.

Кастрене на дърветата ще започне отново през есенния период и тогава ще бъдат обработени подадените заявления от гражданите.

Мероприятията по кастрене, оформяне короните на дърветата, премахване на дървета, както и поддържането и стопанисването на зелената система на територията на община Горна Оряховица се извършват от Общинското предприятие. Подадените сигнали на гражданите относно състоянието на дървесната растителност се обработват съгласно поредността на регистрираните заявления в Общинска администрация. Извършва се оглед на място от сформирана комисия и се преценява необходимостта от кастрене и премахване на дървета, като се спазват изискванията на Наредбата за изграждане, стопанисване, контрол и опазване на зелената система на територията на община Горна Оряховица.

Разрешение за премахване на дървета се издава в случаите, когато дърветата са сухи и болни.

Също и когато застрашават сигурността на гражданите, безопасността на движението, сградите, съоръженията и инженерната инфраструктура.

Експертите по екология отново напомнят, че окастряне на дърветата и оформяне на короните им се извършва, когато дърветата са в период на физиологичен покой – ранна пролет и късна есен.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *