Приложение Полски Тръмбеш

71 решения за второто полугодие взети от ОбС, само едно върнато от областния управител

71 решения са взели общинските съветници за второто полугодие на 2023 г. В този период от 27.07.2023г. – 21.12.2023г. Общински съвет – Полски Тръмбеш, е провел 7 заседания. Преписи от протоколите им са изпратени на областния управител, който е върнал само едно за ново обсъждане. Не е имало насрочени и непроведени заседания на Общинския съвет. Всеки акт е разгласен на населението чрез интернет страницата на Общината и поставен на хартиен носител на информационното табло на Общински съвет в сградата на Общината. Към Общинския съвет има 8 постоянни комисии. От тях най-много заседания през отчетния период е провела Комисията по икономическите въпроси, стопанската политика и общинската собственост – 18. Комисията за противодействие на корупцията няма нито едно проведено заседание.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *