Приложение Полски Тръмбеш

Стартира амбициозна тригодишна програма за енергийна ефективност

9139 ЖИЛИЩНИ СГРАДИ ОБЩО ИМА В ОБЩИНА ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ и повечето са с ниска енергийна ефективност и строени преди повече от половин век

Те съставляват 82,44% от общия жилищен фонд и са с големи загуби на енергия и остарели инсталации.

Заради това и заради други параметри Общинският съвет прие програма за енергийна ефективност 2024-2027 г.

Конкретната цел на Община Полски Тръмбеш за периода 2024-2026 г. е да се постигнат икономии на енергия в размер на 1122,00 MWh/y и намаляване CO2 в размер на 296,70 t/y.

С цел подобряване на енергийната ефективност в общината е реализиран един проект през 2016 – 2017 г. на блок „Слънце“ (с РЗП 4602,95 м2 и 144 общ брой живущи) с финансовата подкрепа на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради. Всички обществени сгради в общината се отопляват на ток, дърва, пелети, нафта, на природен газ е само училището в Раданово. През 2022 г. Общината изпълни проект „Внедряване на мерки за енергийна ефективност в сградите на Домашен социален патронаж в гр. Полски Тръмбеш“. През последните години в общината бяха изпълнени няколко проекта за въвеждане на мерки за енергийна ефективност.

Безспорно най-успешен и един от първите в страната бе проектът за монтиране на LED улично осветление в цялата община със собствени средства.

През 2022 г. Общината изпълни проект „Доставка на LED улични осветителни тела за нуждите на община Полски Тръмбеш“. През 2021 г. е извършено обследване за енергийна ефективност на система за улично осветление на община Полски Тръмбеш. По проекта през 2022 г. са доставени общо 3840 бр.: уличен осветител с мощност 8W – 2190 броя, уличен осветител с мощност 12W – 1020 броя, уличен осветител с мощност 26W – 630 броя. Извършени са дейностите – демонтаж на стари осветители, доставка и монтаж на нови конзоли под въздушната мрежа и изрязване на съществуващи рогатки; преустройство на табла улично осветление; доставка и монтаж на стоманено-тръбни стълбове; монтаж на нови LED осветители и свързване към електрическата мрежа.

Постигнат ефект: спестена еленергия 681,68 MWh/год. и 558,30 тон СО2 годишно.

Ежегодно са планирани разходи и са извършвани строително-ремонтни дейности на общински сгради, свързани с подмяна на дограма по част от фасадите, ремонти на ОВ, ВиК и елсистеми. През м.г. стартираха проекти, които са в процес на изпълнение, с включени мерки за енергийна ефективност. Сред тях е текущ ремонт на Народно читалище „Просвета 1898-Страхилово“ по мярка МИГ 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаб инфраструктура“. Ще бъдат направени покрив с битумна хидроизолация от два слоя. Доставка и монтаж на алуминиева дограма с прекъснат термомост, стъклопакет нискоемисионнно стъкло. Доставка и монтаж на PVC дограма, трикамерна, стъклопакет нискоемисионнно стъкло. Облицовка с акустичен гипскартон с мин. вата 10 см, доставка и монтаж на LED прожектори. Проекти с цел повишаване на енергийната ефективност се реализират в момента и в читалището в Павел, обявена е обществена поръчка за стартиране на проект за сградата на Общинската администрация.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *