ОбществоСвищов

В Драгомирово раздадоха 240-литрови съдове за битови отпадъци

В Козловец пилотният проект още не е стартирал

 

Свищовските села Драгомирово и Козловец са избрани за пилотния проект за управление на отпадъците на Община Свищов.

В Драгомирово раздадоха 240-литрови съдове за битови отпадъциНа домакинствата бяха предоставени индивидуални 240-литрови съдове за битов отпадък и компостери на тези, които са заявили. Допълнително на определени точки в селата бяха поставени съдове за разделно събиране на отпадъци: жълти – за пластмаса и хартия, и зелени – за стъкло. Контейнерите са осигурени от „Еко Партнърс“, които са основен партньор на Община Свищов в процеса по управление на отпадъците.

В пилотното село Драгомирово проектът стартира от 1 май. Вече бяха събрани първите отпадъци от жълтите контейнери, а процесът беше проследен лично от кмета на населеното място. Събрани са общо 340 кг отпадъци, като от тях 221,5 кг ще бъдат рециклирани, а останалите 118,5 кг са нерециклируем материал (RDF).

Ръководството на Община Свищов изказа своята благодарност към местната управа на с. Драгомирово и кмета Марин Крачунов за отговорното отношение и добре свършената работа.

Правилното управление на отпадъците е ключово за качеството на живот на хората, опазването на околната среда и ресурсите на планетата.

За съжаление, в другото населено място – Козловец, пилотните дейности не успяха да стартират поради организационни проблеми от страна на кметството.

Съвместните усилия на Община Свищов, „Еко Партнърс“, ОП „Чистота – Свищов“, Центъра за управление на отпадъците и активното участие на гражданите цели постигането на отговорно отношение и поведение при изхвърлянето на различния вид отпадък, като се наблегне на рециклирането и компостирането, което в бъдеще ще доведе до намаляване на тежестта от таксата за битови отпадъци върху гражданите.

Както вече неведнъж бе оповестено, от 1 януари 2025 г. влизат в сила на разпоредбите на ЗМДТ относно определянето на ТБО според количеството на битовите отпадъци съобразно установените в Закона нови основи. Съгласно плануваните дейности в населените места на общината се провеждат редица информационни срещи с населението. На тях се разяснява процесът по организация на сметосъбиране, според който всеки трябва да заплаща таксата за битови отпадъци съобразно количеството смет, което генерира.

Ана РАЙКОВСКА

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *