Горещи новиниОбществоСвищов

След 5-годишни усилия: Държавата прехвърли на Община Свищов управлението на имотите при местността Паметниците

Ще ги възстановява и превръща в туристическа атракция

 

Със свое решение от 15 май 2024 година Министерски съвет прехвърли на Община Свищов управлението на имоти публична държавна собственост, свързани с историческото минало на региона и страната.

След 5-годишни усилия: Държавата прехвърли на Община Свищов управлението на имотите при местността ПаметницитеТе се предоставят по искане на кмета на община Свищов д-р Генчо Генчев за реализиране на общински обект „Историческо място в долината на р. Текир дере, където са дебаркирали руските войски през 1877 г. и са водени първите сражения за Освобождението на България, източно от Свищов“. Единият поземлен имот се намира в местността Стъклен и е с площ 19 586 кв. м, а вторият, с площ 68 280 кв. м, попада в местността Паметниците. Върху двата имота досега са имали правомощия Министерството на земеделието и храните, МРРБ, Министерство на културата, Агенция по горите и АПИ. Това изключително много е усложнило процедурата за предоставяне на Общината, която се оказва особено тежка и тромава и продължава цели 5 години.

Още през 2019 година, съгласно управленската си програма за развитието на туризма и знаковите значими места, Община Свищов стартира процедура, с която да придобие емблематичната историческа местност, за да може да намери форми и възможности, с които тя да бъде социализирана, да бъдат извършени реставрационни и консервационни мероприятия и наистина местността да бъде превърната в едно подобаващо за историческото й значение място, което има огромно значение в аналите на България.

В отправено до Министерството на регионалното развитие и благоустройството първо искане, в което аргументирано се настоява за безвъзмездно предоставяне правото на управление на недвижимите имоти, кметът на Свищов д-р Генчо Генчев се обръща към министъра на регионалното развитие, като изтъква, че след като й бъдат предоставени от държавата, Община Свищов ще извърши консервация, реставрация, експониране и социализация съгласно изискванията на Закона за културното наследство и в изпълнение на стратегията на След 5-годишни усилия: Държавата прехвърли на Община Свищов управлението на имотите при местността ПаметницитеОбщината за социално-икономическо развитие и директивата за опазване на световното историческо и културно наследство в интерес на гражданите на Община Свищов и създаване на материални условия за бъдещо успешно развитие на културния туризъм в региона и Република България. Действията на Общината упорито продължават и през следващите 5 години, в които се полагат целенасочени усилия, води се кореспонденция с необходимите институции и се извършват редица дейности, за да се докаже необходимостта от прехвърляне на имотите с цел оптимална грижа и опазване на историческата недвижима културна ценност.

С придобиването на имота се предоставя на Общината възможността чрез оперативните програми на Европейския съюз да кандидатства с един голям инвестиционен проект, който фигурира в стратегическите документи за нейното развитие, чрез който да бъдат съхранени културното наследство, историята на града и да се подчертае значението му като първи освободен град за историята на България. Чрез реализирането на такива проекти, какъвто е и изпълняваният в момента за съхраняване и социализиране на средновековната крепост „Калето“, Община Свищов цели не само да запази своето културно-историческо наследство, но и да създаде благоприятни условия за развитие на туризма и изграждане на прилежащи зони за отдих, които жителите и гостите на града да посещават с удоволствие. Всички тези усилия са насочени за изграждането на цялостен туристически продукт и бранд на Свищов по отношение на културния туризъм.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *