Водещи новиниИкономика

Близо 200 земеделци дойдоха във В. Търново на информационна среща за евросубсидиите през 2024 г.

817 МЛН. ЕВРО Е БЮДЖЕТЪТ ЗА ИНТЕРВЕНЦИИТЕ ПО ДИРЕКТНИ ПЛАЩАНИЯ ЗА КАМПАНИЯ 2024

От тях над 503 млн. евро са предвидени по основните и необвързани с производство плащания, а 203,6 млн. евро – по схемите за климата, околната среда и хуманното отношение към животните.

Близо 200 земеделци дойдоха във В. Търново на информационна среща за евросубсидиите през 2024 г.С тези данни бяха запознати около 200 фермери от областта, които дойдоха в старата столица на информационната среща за новите европейски субсидии за сектора. Събитието беше открито от заместник-министъра на земеделието и храните Таня Георгиева.

Плащанията за екосхемите ще се извършват на база допустими за подпомагане хектари при спазване на екологичните практики, определени в дадената екосхема и при съответната ставка.

Екосхемите са доброволни едногодишни ангажименти и земеделските стопани имат възможността да заявяват цялото или част от стопанството си за подпомагане. Върху една и съща площ може да се приложи повече от една практика, включена в различна екосхема, но трябва да се съблюдава допустимостта на комбинациите, които са посочени в Наредба N 4 от 2023 г. за условията и реда за подаване на заявления за подпомагане по интервенции за подпомагане на площ и за животни.

По време на събитието беше съобщено, че са преформулирани екологичните практики по екосхемата за намаляване използването на пестициди, а към допустимите за подпомагане култури по екосхемата за разнообразяване на отглежданите култури са добавени трайни насаждения, които ще се приемат за една култура.

За да се облекчат изискванията към фермерите, делът на основната култура е завишен до максимум 95% в сравнение с 2023 г. – 90%.

Галина ГЕОРГИЕВА

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *