Икономика

Отпускат от 15 000 до 150 000 лева европейски средства на семейни предприятия и занаятчии

Микро- и малки предприятия могат да кандидатстват за европейско финансиране по процедурата „Подкрепа за семейните предприятия, предприятията от творческите индустрии и занаятите“

Общият бюджет на процедурата е 117 514 155 лв.

Минималният размер на безвъзмездната финансова помощ по индивидуалните проекти е 15 000 лв., а максималният – 150 000 лв. Допустимият интензитет на безвъзмездната финансова помощ за семейни предприятия и такива от творческите индустрии е 75%, а за занаятчийските предприятия – 85%. Всеки кандидат има право да заяви подкрепа по процедурата само като семейно предприятие или само като предприятие от творческите индустрии, или само като фирма, осъществяваща занаятчийска дейност.

Едно от условията е тези предприятия да са регистрирани по Търговския закон или по Закона за кооперациите не по-късно от 31 декември 2021 г.

Фирмите могат да кандидатстват за придобиване на нови машини, съоръжения, оборудване, инструменти, както и специализиран софтуер, осигуряващи подобряване на производствения им капацитет. Предвидено е и създаване на онлайн магазин за предлаганите продукти или услуги. По процедурата ще се предоставя подкрепа и за въвеждането на ИКТ системи и модули за подобряване на управленските, производствените и логистичните процеси в предприятията. Целта е повишаване на конкурентоспособността и засилване на пазарното им присъствие.

Кандидатстването е до 16 септември 2024 г., като подаването на проектните предложения се извършва изцяло по електронен път чрез попълване на уеб базиран формуляр за кандидатстване и подаването му заедно с придружителните документи чрез Информационната система за управление и наблюдение на средствата от еврофондовете (ИСУН) с използване на валиден квалифициран електронен подпис (КЕП).

Ана РАЙКОВСКА

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *