Образование

Споразумение за съвместно обучение на студенти подписаха ректорите на ВТУ и Техническия университет в Габрово

Споразумение за съвместно обучение на студенти в образователната програма „Социални иновации и социални политики“ подписаха ректорът на Великотърновския университет проф. д-р Димитър Димитров и ректорът на Техническия университет в Габрово проф. д-р инж. Илия Железаров.

Договорът е в професионално направление 3.4. „Социални дейности“, област на висшето образование 3. „Социални, стопански и правни науки, за придобиване на образователно-квалификационната степен „магистър“.

Бъдещото сътрудничество има за цел осигуряване на устойчивост на резултатите от проекта BG05M2ОP001-2.016-0019 „Иновативно образование в хуманитарни и социални науки чрез цифрова трансформация и модернизация на учебните програми във Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“, Софийския университет „Св. Климент Охридски“, Югозападния университет „Неофит Рилски“ и Техническия университет в Габрово в партньорство с чуждестранни университети от Гърция, Полша и Румъния“. Проектът е финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020 г.

One thought on “Споразумение за съвместно обучение на студенти подписаха ректорите на ВТУ и Техническия университет в Габрово

  • Умрела работа. Железаров е тенекиджия. Ще се чакат студенти от Габрово. Колкото ги дочакаха от путинското “Свети Николе”. Фабрика за дипломи и желизария. Важно е селфито.

    Отговор

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *