Горещи новиниГорна ОряховицаОбщество

За два месеца в Г. Оряховица са изкърпени 13,5 дка дупки, валяците подхванаха улици, които не са имали асфалт от 50 г.

В Горна Оряховица са на приключване текущите улични ремонти по сключените към ремонт улици Оряховицамомента договори. Предстоят такива и в населените места от общината. Отделно от това на 4 големи градски улици пък предстоят основни ремонти.

За последните два месеца са направени общо 13 500 кв. м кръпки. Машините са работили и по улици, които според живущите не са виждали асфалт от 50 години. Работите се изпълняват по силата на два договора. Единият е на стойност 173 422, 00 лв. с ДДС. Това са средства, които с одобрението на ОбС бяха трансформирани от целевата субсидия за капиталови разходи в целеви трансфер за финансиране на неотложни текущи ремонти на улична мрежа в града.

Вторият договор е на стойност 262 697, 95 лв. собствени приходи на общината, също за текущи ремонти. В това число е текущият ремонт на паркинга зад бившето кино.

В момента със средства от държавата се изпълнява и текущ ремонт на републиканските пътища в чертите на града. Освен изкърпване на най-засегнатите участъци се предвижда и повдигане на компрометирани ревизионни шахти. При наличие на финансов ресурс през второто полугодие текущите ремонти в Горна Оряховица ще продължат. Предстоят текущи ремонти и в населените места на общината. Големите кметства Долна Оряховица, Драганово, Поликраище и Първомайци сами ще възлагат ремонтните работи.

От общинския отдел по ТСУ припомнят, че текущ ремонт означава подобряване и поддържане на елементите на техническата инфраструктура, при което не се променят трасето и техническите характеристики.

Текущите ремонти решават най-критичните и неотложни проблеми по състоянието на настилката, те не са трайно решение.

Основен ремонт означава възстановяване и/или замяна на конструктивни елементи или основни части. Това са строително-монтажните работи, с които първоначално вложени, но износени материали, конструкции и конструктивни елементи частично се заменят с други или се извършват нови видове работи, с които се възстановява експлоатационната годност, подобрява се или се удължава срокът на експлоатация.

Основен ремонт предстои на улиците „Васил Априлов“, „Мано Тодоров“, „Пирот“ и „Христо Смирненски“ в Горна Оряховица.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *