За нас

Издателска къща „Борба“ е създадена на 03 септември 1991г. През всичките години екипът на издателската къща успя да се включи и да работи по много различни направления, свързани с издаването на книги, провеждането на много рекламни дейности, в това число издаване на брошури, календари, рекламни материали, организиране на събития. ИК „Борба“ прави активни абонаментни кампании ежегодно, свързани с абонамент и разпространение на всички видове вестници и списания.
Основната дейност на ИК „Борба“ е издаването на великотърновския областен всекидневник – вестник „Борба“.
Вестник “Борба” e областен всекидневник, който се разпространява се на територията на Великотърновска област, включвайки всички общини: В. Търново, Г. Оряховица, Лясковец, Свищов, Стражица, Елена, П. Тръмбеш, Павликени, Златарица и Сухиндол. Силно присъствие във всички села на Община В. Търново, който включват абонаменти на местните жители, кметствата, читалищата, кооперации и др.
“Борба” е независим вестник с традиция в региона и с утвърдена читателска аудитория, с широк възрастов диапазон поради информационния и рекламен характер на изданието. Отразява преди всичко регионалните новини в областта на обществения живот, икономика, селско стопанство, здравеопазване, образование, култура, екология, младежки проблеми, шоу, спорт и др.
“Борба” достига всеки ден до над 80 000 души в цялата област. Вестникът се чете почти 100 % от бизнесмените, стопанските ръководители и политиците. “Борба” се приема изключително добре от най-младото поколение поради интересните материали за и от тийнейджърското общество. Много хора всеки ден четат обявите на вестник “Борба”.
През последните няколко години вестник “Борба” затвърди своето лидерско място на вестникарския пазар във Великотърновска област, разчитащ на традицията и утвърдения професионализъм, допълнен с амбицията на младите кадри в екипа.
ИК „Борба“ има разработен собствен сайт: www.borbabg.com, който успя да заеме лидерска позиция на най-посещавания сайт за информация и реклама от целия регион и в частност Великотърновска община.
ИК „Борба“ има и собствен профил във фейсбук, в който всеки може да изкаже собствена позиция по актуалните въпроси.
Изграденият към ИК „Борба“ специализиран отдел “Реклама и маркетинг” извършва пълно рекламно и PR обслужване, като работи с над 30 рекламни агенции от страната. Осигурява реклама за всички централни и регионални печатни медии, както и реклама в кабелни телевизии, транспортна реклама, организиране на пресконференции, мероприятия и семинари.
ИК „Борба“ е сред учредителите на Българска Асоциация на Регионалните Медии /БАРМ/ и продължава активно да участва във всички дейности на една от най-големите вестникарски асоциации.