Благодарност

Искаме да изкажем своята най-искрена благодарност на медицинския директор на „Специализирана болница за активно лечение по кардиология – Велико Търново”

Read more

Читателят репортер. Голяма част от мазилката на Община Велико Търново падна миналата нощ и повреди информационното светлинно табло до главния вход

Административната сграда бе ремонтирана преди 6 години, но се оказа с лоша хидроизолация. Сн. Добрин НИКОЛОВ

Read more