Ти, репортера | Вестник Борба - областен всекидневник, Велико Търново

Благодарност

Искаме да изкажем своята най-искрена благодарност на медицинския директор на „Специализирана болница за активно лечение по кардиология – Велико Търново”

Read more

Читателят репортер. Голяма част от мазилката на Община Велико Търново падна миналата нощ и повреди информационното светлинно табло до главния вход

Административната сграда бе ремонтирана преди 6 години, но се оказа с лоша хидроизолация. Сн. Добрин НИКОЛОВ

Read more

От доста време насам ми прави впечатление, че опасни отпадъци като излезли от употреба луминесцентни лампи се изхвърлят заедно с другия боклук, а не разделно и по специални правила, както е редно

В района на Търговския парк на улица „Магистрална“ явно не се спазват тези правила, в резултат на което тези лампи

Read more

Вече шести месец срутената метална ограда на ЦДГ „Ивайло“ в жк „Картала“, която се свлече след поредния пороен дъжд в края на май 2017 г., така и остана неремонтирана

Тежките метални части и бетонът от тази ограда притискат няколко все още здрави борови дървета в задния двор на градината,

Read more
error: Съдържанието е заключено!