Без неизвинени отсъствия и без наказания като депутат е доц. Милен Михов

Народният представител се отчете пред избирателите   БЕЗ НЕИЗВИНЕНИ ОТСЪСТВИЯ И БЕЗ НАКАЗАНИЯ СПОРЕД ПРАВИЛНИКА НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ Е ДЕПУТАТЪТ

Прочетете повече