Меморандум за сътрудничество предстои да бъде подписан между Община Свищов и СА „Д. А. Ценов“

На 10 октомври от 15.00 часа, в Гербовата зала на Община Свищов ще бъде сключен Меморандум за сътрудничество между СА

Прочетете повече