Общинско предприятие ще осигурява работа на хора с увреждания в Г. Оряховица

Предстои създаването на общинско предприятие „Спомагателни дейности в община Горна Оряховица“, което ще помага на хора с увреждания и представители

Прочетете повече