Експерти изненадани от чистотата на „Йовковци“ – даже седем метра под повърхността водата е прозрачна

Разкриха как функционира основният водоизточник на Великотърновска област ЕЖЕДНЕВНО СЕ ИЗВЪРШВА МОНИТОРИНГ ЗА ЧИСТОТАТА НА ВОДАТА В ЯЗОВИР „ЙОВКОВЦИ“, а

Прочетете повече