Поклонници на св. Иван Рилски изминаха 700 км по пътя на мощите му

  Търновските пилигрими вървели един месец   БЛИЗО 700 КМ ИЗМИНАХА ПОКЛОННИЦИТЕ, КОИТО НА 1 ЮЛИ ТРЪГНАХА ПО ПЪТЯ НА

Прочетете повече