Населението на региона е намаляло с 23,10% за последните 20 г., Свищов се топи най-бързо

Средно с над 30 хиляди души на десетилетие се топи населението на Великотърновска област от 2000 г. насам. Данните на

Прочетете повече