Жертви на домашно насилие намират подкрепа в Кризисния център „Търновград“

Според експертите социалната изолация е увеличила семейната агресия ВЕЛИКО ТЪРНОВО Е ЕДИН ОТ ГРАДОВЕТЕ, В КОИТО ФОНДАЦИЯ „БЪЛГАРСКИ ЦЕНТЪР ЗА

Прочетете повече

Работна група от Ресурсния център прави безплатни консултации за психологическа подкрепа

Работна група от Регионалния център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование прави безплатни психологически консултации за педагози, ученици и

Прочетете повече