Работна група от Ресурсния център прави безплатни консултации за психологическа подкрепа

Работна група от Регионалния център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование прави безплатни психологически консултации за педагози, ученици и

Прочетете повече