Неизвестен скален манастир картотекира Евгени Коев

Търновският пещерняк проучва Пътеката на исихастите   НЕИЗВЕСТНА СКАЛНА ЦЪРКВА С ПРИЛЕЖАЩИ КЪМ НЕЯ МОНАШЕСКИ КИЛИИ Е КАРТОТЕКИРАЛ ПРИ ПОСЛЕДНИТЕ

Прочетете повече