С вода, захранвала древен римски град, правят ново пъстървово стопанство край Мусинската пещера

80 тона риба за консумация годишно ще произвежда новата рибна ферма   ГОЛЯМОТО ПЪСТЪРВОВО СТОПАНСТВО КРАЙ МУСИНСКАТА ПЕЩЕРА СЕ ОБНОВЯВА

Прочетете повече