Приложение Полски Тръмбеш

Данъчната кампания започна, ще се пращат съобщения за 23 000 партиди

Данъчната кампания в община Полски Тръмбеш по събиране на местните данъци и такси за 2019 г. започна на 12 февруари 2019 г. Плащането на налозите може да стане на място в Информационния център на общината (в брой или с ПОС устройство за плащане с дебитни и кредитни карти), по банков път, в касите на EasyPay и „Български пощи“. За улеснение на собствениците на имоти и превозни средства в населените места на общината плащането на данъците и таксите може да се извърши и в кметствата.

Ще бъдат изпратени съобщения за 23 000 партиди за дължимите данъци върху недвижимото имущество и такса битови отпадъци с подробна информация за начините за плащане и банковите сметки. Ако задължените лица покрият цялата дължима сума за данък върху недвижимото имущество или за данък върху превозните средства до края на месец април, ползват 5% отстъпка. Данъците и таксите може да се плащат и на две равни вноски – до 1 юли първата и до 31 октомври втората. През тази година без промяна е налогът за данък върху недвижимото имущество, а за такса битови отпадъци увеличението е от 10 до 20%. С изменението на закона за местните данъци и такси в сила от 1.01.2019 г. се променя и начинът на облагане на превозните средства, както и ползването на данъчни облекчения за притежавана екологична категория.

Екологичният компонент осигурява облекчение за собствениците на автомобили, съответстващи на екологични стандарти „Евро 4“ и по-високи, и утежнение за собствениците на автомобили, които не съответстват на екологична категория или съответстват на екологична категория, по-ниска от „Евро 4“. Тези екологични коефициенти заменят облекчението за действащо катализаторно устройство. Вече няма да се прилага досега действащата граница от 74 kW за ползване на данъчни облекчения. За автобусите, товарните автомобили над 3,5 т, влекачите на ремарке и седловите влекачи с двигатели, съответстващи на екологични категории “Евро 3” и “Евро 4” – данъчното облекчение за екологична категория “Евро 3” отпада, а за екологична категория “Евро 4” се намалява на 20%.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *