Реклама и контакти

ТЕЛЕФОНИ ЗА РЕКЛАМА
тел: (+359) 62 624014
тел: (+359) 62 620458
тел/факс: (+359) 62 620308
тел/факс: (+359) 62 623831
GSM: (+359) 886 102030
е-mail: borbavt@vali.bg
http://www.borbabg.com/
ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА
BIC: UBBS BGSF
IBAN: BG75 UBBS 8002 1079 8801 20

КОНТАКТИ

ИЗДАТЕЛСКА КЪЩА “БОРБА”
Велико Търново 5000, бул.България №2, п. к. 71
e-mail: info@borbabg.com
http://www.borbabg.com
ГЛАВЕН РЕДАКТОР
Николай Томов – тел/факс: (+359) 62 623831
ИКОНОМИЧЕСКИ ДИРЕКТОР
Силвия Георгиева – тел: (+359) 62 624014, 0886 10 20 30
РЕКЛАМИ, ОБЯВИ
Величка Димитрова – тел: (+359) 62 620458,  borbavt@vali.bg
Габриела Йосифова тел/факс: (+359) 62 620308, borbavt@vali.bg
СТАРШИ РЕПОРТЕР
Нели Сукова – тел: (+359) 62 621576, 0896 775 774, nelisukova@abv.bg
ПОЛИТИКА, МЕСТНА ВЛАСТ
Стилян Найденов – тел: (+359) 62 601820, 0896775772,  stiljann@abv.bg
КУЛТУРА, ОБРАЗОВАНИЕ, МЛАДЕЖКИ ПРОБЛЕМИ
Сашка Александрова – тел: (+359) 62 620526, 0896 775 773, sa6ka@abv.bg
ИКОНОМИКА
Стилян Найденов – тел: (+359) 62 601820, 0896775772, stiljann@abv.bg
ЗЕМЕДЕЛИЕ И СЕЛСКО СТОПАНСТВО
Галина Георгиева- тел: (+359) 62 620526, 0896775 764, georgieva.1991@gmail.com
ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ
Галина Георгиева- тел: (+359) 62 620526, 0896775 764, georgieva.1991@gmail.com
СПОРТ
Петко Павлов – тел: (+359) 895613026
КОРЕСПОНДЕНТИ
Елена – Мария Симеонова – тел: (+359) 6151 3645
ПРЕДПЕЧАТНА ПОДГОТОВКА
Марияна Гайдарова, Емилия Стойчева, Анета Димитрова, Таня Пенчева, Иглика Стефанова – тел: (+359) 62 624022

Имате запитване? Свържете се с нас като попълните формата.


 

4 коментара за “Реклама и контакти

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *