Реклама и контакти

ТЕЛЕФОНИ ЗА РЕКЛАМА
тел: (+359) 62 624014
тел: (+359) 62 620458
тел: (+359) 62 620308
тел: (+359) 62 603040
GSM: (+359) 886 102030
е-mail: [email protected]
http://www.borbabg.com/
ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА
BIC: UBBS BGSF
IBAN: BG75 UBBS 8002 1079 8801 20

КОНТАКТИ

ИЗДАТЕЛСКА КЪЩА “БОРБА”
Велико Търново 5000, бул. „България“ №2, п. к. 71
e-mail: [email protected]
http://www.borbabg.com
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
Таня Томова – тел: (+359) 62 603040, 0877446668, [email protected]
ГЛАВЕН РЕДАКТОР:
Стилян Найденов – тел: (+359) 62 601820, 0896775772, [email protected]
ИКОНОМИЧЕСКИ ДИРЕКТОР
Силвия Георгиева – тел: (+359) 62 624014, 0886 10 20 30
РЕКЛАМИ, ОБЯВИ
Величка Димитрова – тел: (+359) 62 620458,  [email protected]
Габриела Йосифова – тел: (+359) 62 620308, [email protected]
СТАРШИ РЕПОРТЕР
Нели Сукова – тел: (+359) 62 621576, 0896 775 774, [email protected]
ПОЛИТИКА, МЕСТНА ВЛАСТ
Стилян Найденов – тел: (+359) 0896775772,  [email protected]
ИКОНОМИКА
Стилян Найденов – тел: (+359) 0896775772, [email protected]
ЗЕМЕДЕЛИЕ И СЕЛСКО СТОПАНСТВО, КУЛТУРА, ОБРАЗОВАНИЕ, МЛАДЕЖКИ ПРОБЛЕМИ, ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ
Галина Георгиева – тел: (+359) 0896775 764, [email protected]
СПОРТ
Петко Павлов – тел: (+359) 895613026
КОРЕСПОНДЕНТИ
Елена – Мария Симеонова – тел: (+359) 6151 3645
ПРЕДПЕЧАТНА ПОДГОТОВКА
Марияна Гайдарова, Емилия Стойчева, Иглика Стефанова – тел: (+359) 62 624022

Имате запитване? Свържете се с нас като попълните формата.


     

    4 коментара за “Реклама и контакти

    Вашият коментар

    Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *