ОбществоОбщиниСвищов

Резюме на работната среща за подготовка на План за интегрирано развитие на Община Свищов за периода 2021-2027 г. в направление „КУЛТУРА И ОБРАЗОВАНИЕ“

На 5 октомври 2020 г. от 10 ч., в сградата на Община Свищов, се проведе първата работна среща във връзка с разработването на Плана за интегрирано развитие на общината (ПИРО) за периода 2021-2027 г. с фокус направление „Култура и Образование“. В мероприятието взеха участие представители от образователните и културни институции на територията на административната единица, както и общински служители и заинтересовани лица.

Експертният екип, ангажиран с разработването на Плана, започна срещата като обстойно запозна присъстващите с неговата същност и ключово значение за бъдещия просперитет на района. Коментирани бяха възможностите за по-активна позиция от страна на гражданите и възможните положителни промени, които биха могли да бъдат осъществени чрез метода на интегрирането между направленията с цел създаване на една много по-благоприятна обстановка за живот и професионален растеж.

В рамките на дискусията бе направен подробен анализ на състоянието на образователния сектор. Община Свищов бе посочена като важен културен център, предлагащ висококачествени образователни услуги, добре познат с богатата си история и влияние върху изграждането на българската просвета. Представители на местни училища заявиха, че резултатите от държавните зрелостни изпити поставят Свищов на пета позиция сред общините в страната. Бе отчетено, че инвестициите в спортна инфраструктура създават добри условия за развитие на успешна образователна политика. Изтъкната бе и належащата необходимост от изграждане на общински плувен комплекс, основа на който да бъде съществуващият плувен басейн, принадлежащ към активите на Стопанска академия. Представители от предучилищното образование посочиха необходимостта от създаване на нови работни места на територията на общината като ключов фактор за осигуряване на заетост и детска посещаемост в поверените им институции. Съсловието на учителите изрази необходимост от създаване на общински център за личностно развитие на кадрите, заети в сектор образование. Демаркацията на разходите при провеждане на образователни формати се отчете като основна при провеждането на локалните социални политики.

По време на работната среща също така се откроиха и основните проблеми, оказващи отрицателно влияние върху развитието на образованието. Тенденцията към увеличаване на демографска криза и липсата на мотивация у младите хора да останат в града, се явяват едни от най-главните рискови фактори. Ръководителите на просветните институции на няколко нива се съгласиха с твърдението за обща взаимовръзка и взаимозависимост помежду си и изразиха своята готовност за сътрудничество в общи проектни дейности.

На срещата бе дискутирано и състоянието на културния сектор на Община Свищов. Стана ясно, че тя е позната с богат културен календар, даващ добри насоки и идеи за възможни последващи интегрирани дейности с останалите сектори за развитие, действащи на територията на всички населени места от административната единица. Културните деятели споделиха настоящите проблеми, техните виждания и предложения за привличане на повече участници и посетители с цел запазване и процъфтяване на дейността на българските културни институции. Отчетоха се като положителни инвестициите в инфраструктурата и поддържането на читалищната база. Коментираха се и възможностите за модернизиране, приспособяване и въвеждане на иновативни подходи с цел дейностите, които се развиват да бъдат интересни и привличащи внимание и пораждащи желание за по-голяма активност. „Читалищата трябва да излязат от стереотипната си форма и да се превърнат в иновативни и модерни центрове за социално и културно развитие“, заяви и присъстващият на дискусията кмет на общината Генчо Генчев. „Те трябва да се отворят и привличат всякакви възрастови групи и да бъдат не само културни, но и информационни институти за приложни изкуства“, добави още той. Участниците в срещата одобриха идеята за превръщане на поверените им културни институции в единици, които могат  не само да генерират разходи, но и да привличат средства.

Списък с лицата, взели участие в Работната среща:

 1. Генчо Генчев – Кмет на Община Свищов
 2. Христана Костова – Гражданин;
 3. Проф. Марияна Божинова – Ректор на СА „Д. А. Ценов“ – Свищов;
 4. Доц. Румен Ерусалимов – Заместник-ректор на СА „Д. А. Ценов“ – Свищов;
 5. Генади Иванов – Директор на СУ „Николай Катранов“;
 6. Цветанка Кирова – Директор на СУ „Димитър Благоев“;
 7. Нели Великова – Председател на НЧ „Съзнателност – 1899“, с. Овча Могила;
 8. Радослав Атанасов – Кмет на с. Българско Сливово;
 9. Геновева Танчовска – Секретар на ПБНЧ „Еленка и Кирил Д. Аврамови“;
 10. Антония Матова – Директор на ДГ „Васил Левски“;
 11. Виолета Блажева – Преподавател в СА „Д. А. Ценов“;
 12. Павлина Русева – Секретар на НЧ „Възраждане – 1908“, с. Българско Сливово;
 13. Анелия Димитрова – Заместник-мет на Община Свищов;
 14. Румяна Кузева – Началник отдел „Образование“, Община Свищов;
 15. Росен Маринов – Директор дирекция „ККН“, Община Свищов;
 16. Елизабет Людмилова – Диригент;
 17. Проф. Никола Янков – Гражданин;
 18. Стоян Парашкевов – Директор дирекция „АПИОУПЕВ“.

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *