Горна ОряховицаОбщество

В Горна Оряховица намалиха таксите за фирмите, които не работят заради коронакризата

Фирмите, които поради обявеното извънредно положение и епидемична обстановка не са развивали стопанска дейност в имот на територията на община Горна Оряховица по време на двете затваряния заради коронакризата през миналата година, ще бъдат освободени от такса смет в частта й за услугата сметосъбиране и сметоизвозване. Решението бе гласувано на заседание на Общинския съвет.

Темата бе дискутирана през февруари на специална среща между собственици на заведения, представители на общинската администрация и на ресорни комисии в местния парламент. Тя бе организирана от председателя на Общинския съвет Димитър Николов, който пое ангажимент предложението да влезе в дневния ред на сесията през март и бе единодушно подкрепено от общинските съветници.

Фирмите няма да плащат за сметосъбиране и сметоизвозване за периодите 13 март – 13 май 2020 г. и 27 ноември – 31 декември 2020 г. В срок до 16 април заинтересованите следва да подадат в общината заявление декларация по образец. Подадени след тази дата заявления няма да бъдат разглеждани.

Специална комисия ще разгледа постъпилите заявления и ще реши кои от кандидатстващите отговарят на условията. Отдел „Местни данъци и такси“ в общината ще преизчисли задълженията на одобрените. Средствата се прихващат от задълженията за 2021 г. или бъдещи задължения за такса битови отпадъци.

Освобождаването не се прилага при лица, които не са предприятия по смисъла на ЗМДТ, лица, които не са собственици/носители на вещно право на ползване върху недвижимия имот и при такива, които не са подали заявление в срок.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *