Само за 9 месеца Община Велико Търново събрала над 90% от местните данъци и такси

Над 90% е изпълнението на три от масовите местни данъци към 30 септември, отчитат от Община Велико Търново. И през 2021 г. Общината запази размерите на налозите. На 5 294 759 лева възлизат постъпленията от данъка върху недвижимите имоти за деветмесечието при планиран годишен приход от 5 650 000 лв., което представлява близо 94% от изпълнението на плана.

Такса битови отпадъци наля в общинската хазна 6 263 317 лева. Това е 97% от планирания годишен приход, който е в размер на 6 446 764 лв. При 4 млн. лв. планиран приход за 2021 г. от данъка върху превозните средства великотърновци са платили 3 757 306 лева, или близо 94%. 3 199 995 лева са приходите от данъка при придобиване на имущество по дарения и възмезден начин. Изпълнението е 91%, тъй като планираните средства са в рамките на 3 500 000 лв. Постъпленията от окончателен годишен патентен данък и данък върху таксиметров превоз на пътници са съответно 115 925 лева и 43 633 лева. От туристически данък в хазната са влезли 108 970 лева, което представлява над 72% изпълнение на плана.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *