Акад. Стефан Додунеков от Килифарево ще има паметна плоча в Алеята на бележитите търновци

Паметна плоча на килифарчанина акад. Стефан Додунеков ще бъде поставена на Алеята на бележитите търновци. Инициативата е на комитет, в който влизат видни български математици, учени и преподаватели като председателя на БАН акад. Юлиан Ревалски, проф. Петър Бойваленков и чл.-кор. Николай Николов, също от БАН, проф. Милко Палангурски – заместник-ректор на ВТУ, директора на ПМГ „Васил Друмев“ Ангел Гушев и др.

Паметната плоча на бившия шеф на БАН ще струва 4200 лв., като средствата вече са дарени от институции и физически лица.

Акад. Стефан Додунеков е роден на 5 септември 1945 г. в Килифарево. През 2004 г. става член-кореспондент на Българската академия на науките, а през 2008 г. е избран за академик. Той е един от създателите на звената на БАН във Велико Търново, на Факултета по математика и информатика на ВТУ, бил е директор на Института по математика и информатика, както и председател на БАН.

През 90-те години заедно със свои ученици той въвежда и изследва т. нар. „кодове с максимално достижимо разстояние“ (почти МДР кодовете). Тези работи събуждат огромен интерес в световен мащаб и са многократно цитирани. Съществен принос с фундаментален характер представляват изследванията на акад. Додунеков върху самодуални кодове, както и върху сферични кодове и дизайни. Тези изследвания утвърждават акад. Додунеков като един от водещите учени по теория на кодирането в света. В последните години той работи активно по характеризацията на квазисъвършените кодове – изследвания, които остават незавършени.

Академикът почина на 5 август 2012 година.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.