ВТУ домакинства Международна медийна конференция

УЧЕНИ И ЕКСПЕРТИ ПО КОМУНИКАЦИИ ОТ БЪЛГАРИЯ, ПОЛША, СЪРБИЯ, ГЕРМАНИЯ, МАКЕДОНИЯ ПРИСТИГНАХА ВЪВ ВТУ „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“, ЗА ДА УЧАСТВАТ в Международната научна конференция „Медии и комуникации на 21 век“. Сред лекторите са имената на уважавани специалисти по комуникации от Софийския университет, ВТУ, УНСС, НБУ и др. Темата на тазгодишното издание на конференцията е „Журналистика и PR – модели на взаимодействие“. Темите на докладите са фокусирани върху различните измерения на отношенията между журналистика и пиар, предизвикателствата и проблемите пред двете сфери.

Международната научна конференция е организирана от катедра „Журналистика и връзки с обществеността“ при Филологическия факултет на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ и тази година се провежда за четвърти път. Конференцията предоставя възможност на учени, преподаватели от различни университети, журналисти, практици и експерти да представят своите тези, наблюдения и резултати от научни изследвания по проблеми от теорията и практиката на журналистиката, медиите, пиара, рекламата, маркетинга и други сфери на масовите комуникации.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.