43 четения

14 възпитателни дела са били образувани за година, тежки престъпления няма

Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните при Община Полски Тръмбеш е съставена от 10 членове, представители на различни институции, имащи отношение към детската проблематика. Председател на комисията е заместник-кметът Назиф Кадир.

Една от основните функции в дейността на комисията е превенцията на детската престъпност. Тя се осъществява в сътрудничество и партньорство между общинските власти, държавните инстинтуции, неправителствените организации и гражданите за предотвратяване и противодействие на извършването на противообществени прояви от малолетни и непълнолетни.

Организирани и проведени са били множество образователни, социални и здравни мероприятия, както и кампании и инициативи за превенция на насилието между деца, превенция на наркоманиите, употреба на алкохол и тютюнопушене, трафик на хора и др.

С престижното трето място се завърнаха от град Балчик 18 деца от общината, взели участие с подкрепата на комисията във футболен турнир Infinity football. Целите на събитието са насърчаване поведение на разбирателство и ненасилие, подкрепа на активното социално включване и възможностите за привличане на повече хора към каузата за толерантност. В това събитие за позитивно въздействие и общуване бе предоставена възможност за среща на различни възрасти и индивидуалности независимо от пол, раса, етнос и други различия, преодоляване на стереотипи, негативни нагласи и предразсъдъци.

Организатор на турнира бе „Соник старт“ ООД, а инициативата – част от националната кампания за толерантност „Аз съм тук и мога да ти бъда приятел“.

През 2018 година са образувани 14 възпитателни дела, с 4 по-малко от предходната година, по получени преписки с постановления на ВТРП за образуване на възпитателни дела и налагане на мерки по закона за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните. Всички непослушни деца в общината са били 17, като броят им в сравнение с 2017 год. е намалял почти 2 пъти. 13 от противообществените прояви са извършвани от едно дете самостоятелно, а едно провинение е от група от 4 хлапета. 11 от нарушителите са непълнолетни и 4 малолетни. 4 са управлявали МПС без свидетелство за правоуправление, трима са извършили домови кражби, едно от децата е преправило лотариен билет, а друго е присвоило мобилен телефон. От 14-те непълнолетни нарушители 13 са момчета, пет деца са имали и предишни възпитателни дела.

През 2018 год. към комисията са работили трима обществени възпитатели с 5 деца – на 4 от тях през 2017 год. е наложена възпитателна мярка „поставяне под възпитателен надзор на обществен възпитател“ и 1 дете е с назначен обществен възпитател поради освобождаване от социално-педагогически интернат.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *