277 възпитатели се грижат за 1044 деца в 21 ясли в областта

Във Великотърновска област функционират 21 самостоятелни детски ясли и яслени групи с общо 1044 места в тях. Това показват актуални данни на Териториалното статистическо бюро, които бяха извадени вчера. Всички забавачки се намират в градовете на областта. В сравнение с предходната година местата в детските ясли се увеличават със 72.

В разпределението на децата, отглеждани в детските ясли, най-голям е относителният дял на децата на 2-годишна възраст – 78.1%, следван от дела на децата на 1 година – 20.1%. Делът на децата на възраст над 3 години е 1.8%.

За да осигурят условия за нормално физическо и психично развитие и възпитание на децата в детските ясли в областта работят 277 души персонал по основно трудово правоотношение. Медицинските специалисти по здравни грижи са 131, като 129 от тях са медицински сестри и 2 са акушерките. Немедицинският персонал, който се грижи за обслужването на децата в детските ясли, е 146 души.

С. МАРИНОВ

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *