Образование

Заповед на проф. д-р Христо Бонджолов, ректор на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“

Във връзка с ограничаването на опасността от разпространение на COVID-19 (коронавирус)

За периода от 13 март 2020 г. до 13 април 2020 г.:

1. Да се преустановят присъствените учебни занятия и насрочените изпити във Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“, в Педагогическия колеж в гр. Плевен и във Филиала в гр. Враца.

2. От 16 март 2020 г. учебните занятия да се провеждат чрез електронните средства за обучение в системата Е-преподавател, като достъпът за студентите до електронните ресурси се осигурява чрез внедрената система Е-студент.

3. Да се преустановят всички масови мероприятия, провеждани във Великотърновския университет, в Педагогическия колеж в гр. Плевен и във Филиала в гр. Враца, включително конференции, дискусии, публични лекции, културни събития, спортни прояви и др.

4. Приемането на заявления за явяване на кандидатстудентските изпити да се извършва само по електронен път чрез системата Е-прием. Планираните за месец април 2020 г. университетски и факултетски кандидатстудентски изпити да се отложат. Датите за провеждането им ще бъдат обявени допълнително.

5. Ръководителите на звена и началниците на отдели да подадат график за осъществяване на дежурства от служителите в общата и специализираната администрация на Великотърновския университет във връзка с изпълнението на административните и помощно-обслужващите дейности. Всички останали служители да бъдат в режим на неприсъствен работен ден и да са на разположение на ръководните длъжностни лица.

6. Корпусите на Великотърновския университет, сградите на Филиала в гр. Враца и на Педагогическия колеж в гр. Плевен да бъдат в режим на ограничен достъп. При необходимост достъпът може да бъде осигуряван след разрешение от помощник-ректора.

7. Забранявам всякакви командировки и служебни пътувания в чужбина, както и приемането на чуждестранни преподаватели и студенти.

8. Препоръчвам 14-дневен карантинен период на всички завръщащи се от чужбина членове на академичния състав, служители от администрацията и студенти, както и на чуждестранните преподаватели и на студентите, пристигащи от чужбина.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *