Две седмици съдът ще гледа само неотложните дела

Две седмици съдиите ще гледат само неотложни дела заради коронавируса. В периода от 16 до 27 ноември 2020 г. в Окръжен съд – Велико Търново, ще бъдат разглеждани само наказателни дела, по които има постановена мярка за неотклонение задържане под стража, дела за издръжка, за родителски права на ненавършили пълнолетие деца и за незаконно уволнение, такива за обезпечаване на искове, за обезпечаване на доказателства, за даване на разрешения и заповеди по Семейния кодекс, за назначаване на особен представител, дела по несъстоятелност, дела по Закона за защита от домашното насилие, дела, за които законът предвижда разглеждането в срок, по-кратък от един месец, както и други дела по преценка на административния ръководител на съда или прокуратурата, или на министъра на правосъдието.

Насрочените за разглеждане в този период дела са пренасрочени от съответните съдии докладчици за други дати, не по-късно от 01.02.2021 г.

В Съдебната палата продължават да се спазват всички противоепидемични мерки. Влизането в сградата се осъществява само с лични предпазни средства – маски, шлемове, шалове. На разположение за ползване от гражданите на входовете на сградата и пред съдебните зали са поставени дозатори с дезинфектант за ръце. Справките по дела се извършват при спазване на задължителна дистанция от два метра в периода от 9.00 до 12.00 часа и от 14.00 до 17.00 часа. В останалото време се извършва дезинфекция на помещенията и гишетата.

С цел да не се допускат струпвания на множество хора и с оглед спазване на мерките за ограничаване на разпространението на вируса Окръжен съд – Велико Търново, призовава адвокати, граждани и вещи лица да подават документи по пощата или по електронен път, а справките по дела да извършват по телефоните, обявени на сайта на съда за гражданско и наказателно деловодство, или по електронен път на електронен адрес  [email protected]

 

 

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *