Въпреки пандемията Административният съд във В. Търново не е забавял дела

С едно по-малко са делата, постъпили в Административен съд – Велико Търново, през 2020 година в сравнение с предходната година. Това, както и останалите акценти за дейността на институцията за предишната година бяха отчетени от административния ръководител – председателя Георги Чемширов. При строго спазване на противоепидемичните мерки докладът бе уважен от присъствието на официалните гости от съда, прокуратурата и адвокатската колегия.

Съдия Чемширов подчерта, че отчетният период, белязан от COVID пандемията, подчини работата на съда на стремежа да бъдат запазени животът и здравето както на работещите в институцията, така и на външните клиенти. Въпреки трудностите беше осигурена непрекъснатост на работния процес и се полагаха усилия да не се нанесат несъразмерни вреди на страните по делата. Новопостъпилите първоинстанционни дела през 2020 г. наброяват 804, а касационните – 333. Разгледани са общо 1330 дела, от които са приключили 1067. Най-голям брой дела са приключени в месечен срок от образуването им. Действителната натовареност на един съдия е била 12,79 дела месечно. 24,93% от постановените съдебни актове са обжалвани, като 72,79% от общия брой на върнатите от ВАС са потвърдени.

В съда работят 30 съдебни служители и 9 магистрати, като незаета остава щатната бройка за служител връзки с обществеността. Независимо от специфичните условия на работа съдии и съдебни служители са взели участие в семинари и обучения, провеждани в електронна среда. Във връзка със законодателни промени за първи път 45 стажант-юристи са преминали обучението си в Административния съд. Те са били разпределени между всички съдии и въпреки необичайната ситуация, в която е функционирал съдът, стажовете са приключили успешно.

Важно място в доклада беше отредено на разрешения дългогодишен сграден проблем на съда, за което председателят заяви: „С това завърши може би една епопея от историята на съда и се положиха основите на ново начало“.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *