В региона има глад за монтажници, стопански и административни специалисти

Регистрираната безработица в региона падна до стойностите отпреди 2 години

 

Напоследък във Великотърновска област се търсят монтажници, машинни оператори на стационарни машини и съоръжения, работници в добивната и преработващата промишленост, строителство и транспорт, стопански и административни специалисти, квалифицирани работници за производство на храни, облекло, дървени изделия. Има глад в региона за продавачи, водачи на МПС и подвижни съоръжения, от персонал, осигуряващ сигурност и защита, работници в селското, горското и рибното стопанство и др.

Равнището на безработицата в община Велико Търново намалява и в края на май регистрираните безработни в дирекция „Бюро по труда” са 1998, което е с 214 лица по-малко от април и с 1588 лица по-малко от май 2020 г. Аналогични стойности последно са отчетени около средата на май 2019 г., която бе с най-ниско ниво на безработица и с най-високо равнище на заетост преди COVID пандемията през 2020 г. В Бюрото по труда през месеца са се регистрирали 239 нови безработни лица.

Равнището на регистрираната безработица за региона на дирекция „Бюро по труда” – Велико Търново, през май е 4.2%, при 5.3% за областта и 5.7% за страната. Спрямо предходния месец се наблюдава спад с 0.4 процентни пункта. По общини безработицата е, както следва – община Велико Търново – 3.3%, община Елена – 9.1%, и община Златарица 18.8%. През месец май 2021 г. 407 безработни лица са започнали работа, отчита се намаление със 74 лица спрямо предходния месец и с толкова спрямо същия месец на предходната година, когато отпаднаха ограничителните мерки след първия локдаун и бизнесът започна да възобновява дейността си. Други 8 лица от групата на пенсионерите, учащите и заетите също са намерили своята нова позиция чрез Бюрото по труда.

Най-много назначени на работа има в секторите добивна и преработваща промишленост – 35%, строителство – 12%, търговия и ремонт на автомобили – 10,7%, хотелиерство и ресторантьорство – 9%, административно-спомагателни дейности – 8,7%, хуманно здравеопазване и социална работа – 2,9%, и др. Субсидирани работни места са заели 68 безработни лица от рисковите групи по програми и мерки за обучение и заетост и по схеми на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”. Схемата „Заетост за теб” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, която стартира през юли 2020 г. като антикризисна мярка, е осигурила препитание на 500 лица, като само през май 2021 г. са постъпили на работа 52 безработни лица.

С антикризисните мерки 60/40 и проект „Краткосрочна подкрепа за заетост в отговор на пандемията от COVID-19” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” са подкрепени над 1060 заети лица. По мярката „Запази ме” са финансирани 1215 работници и служители от над 140 фирми.

Нараства търсенето на работна сила, като заявените работни места на първичния пазар на труда през май са 340. Най-голям дял свободни работни места са заявени в преработващата промишленост (46.7%), строителството (14.4%), хотелиерство и ресторантьорство (7.9%), търговия (7.6%), държавно управление (4,4%). административни и спомагателни дейности (2,6%).

Веселина АНГЕЛОВА

3 thoughts on “В региона има глад за монтажници, стопански и административни специалисти

 • 18.06.2021 в 9:41
  Permalink

  Защо е нужно да пишете толкова дълги заглавия? Можеше просто да използвате само първите няколко думи „В региона има глад“. Така с по-малко думи ще се изрази действителната обстановка в нашия регион.

  Отговор
 • 18.06.2021 в 18:57
  Permalink

  Ицо, в района глад няма…… В населението има 50 процента повече пари от преди 10 години. Но търсене на работници и специалисти има ! Защото свестните хора избягаха от новите комунистически чорбаджии-„капиталисти“, които не плащат нормални заплати.

  Отговор
 • 19.06.2021 в 7:33
  Permalink

  в. търново е пропаднало място, коли, дупки,и мизерия

  Отговор

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *