Горещи новиниОбразование

Търсят асистенти в НВУ със секретно ниво на достъп до информация

Желаещите трябва да владеят английски и френски

 

ДВАМА ГЛАВНИ АСИСТЕНТИ ЗА ВОЕННОСЛУЖЕЩИ И КОМАНДИР НА ВЗВОД ТЪРСЯТ ДА НАЗНАЧАТ В НАЦИОНАЛНИЯ ВОЕНЕН УНИВЕРСИТЕТ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“, става ясно от две заповеди на министъра на отбраната Димитър Стоянов.

Едното асистентско място е за нуждите на катедра „Логистика на сигурността“. Учебните дисциплини са „Управление на военните превози”, „Товаро-разтоварни дейности” и „Технически средства и складове за гориво-смазочни материали”. Преподавателската натовареност е не по-малко от 460 часа, които са преведени към упражненията.

За нуждите на катедра „Защита на населението и инфраструктурата” във факултет „Сигурност и отбрана” също е обявен конкурс за главен асистент. Учебни дисциплини са „Военни пътища и преправи”, „Ендогенни и екзогенни процеси”, „Добиване и пречистване на вода”, „Взривни работи в аварийно-спасителни дейности” и „Взривни работи и технологии”.

Изискванията и при двете асистентски места са кандидатите да имат научна степен „доктор“, както и да притежават офицерско звание „подполковник”, „майор”, „капитан” или „старши лейтенант”.

ЛЮБОПИТНО ЗА ХОРАТА ИЗВЪН АРМЕЙСКИТЕ ПОРЯДКИ Е ДРУГО ИЗИСКВАНЕ, А ИМЕННО КАНДИДАТИТЕ ДА ИМАТ СЕКРЕТНО НИВО НА ДОСТЪП ДО КЛАСИФИЦИРАНА ИНФОРМАЦИЯ и да владеят отлично френски и английски език. В специална точка от изискванията е записано, че не трябва да имат доказано по законоустановен ред плагиатство в научните трудове.

С друга заповед на министъра е обявено място за длъжност „Командир на курсантски взвод – преподавател” за нуждите на Курсантски батальон на НВУ „Васил Левски” за преподаване на учебните дисциплини „Физическа подготовка”, „Строева подготовка” и „Устави на въоръжените сили”. Изискванията за заемане на длъжността са кандидатите да имат военно звание „капитан”, „старши-лейтенант” или „лейтенант”. Образователно-квалификационната степен не трябва да е по-ниска от „бакалавър” в професионално направление „Военно дело“.

Михаил МИХАЛЕВ

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *