Питат търновци за необходимостта от различни социални услуги

НА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ Е ПОДЛОЖЕН АНАЛИЗЪТ НА ПОТРЕБНОСТИТЕ НА ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО ОТ СОЦИАЛНИ УСЛУГИ. До 22 март всички заинтересовани лица могат да направят писмени коментари или предложения за промени на разработката до местната власт. В проекта е заложена необходимостта от разкриване на различни по вид звена, като акцентът пада върху нуждата от структури за възрастни с умствен дефицит и психични разстройства.

Въпреки че на територията на общината има изградена широка мрежа от социални услуги, се отчита листа със 143 чакащи. Най-голям е напливът за включване в т.нар. асистентска подкрепа, следва желанието на настаняване в старчески дом и в центрове за пълнолетни с умствена изостаналост и психични разстройства.

В проекта е посочено, че се планира разкриване на услуга за информиране, консултиране и обучение за реализиране на социални права и развиване на умения с капацитет 8 души, както и такава за мобилна превантивна общностна работа за 39 потребители. Двете идеи са заложени за 2024 г.

Предвижда се и създаване на две специализирани социални услуги, касаещи дневна грижа за пълнолетни с трайни увреждания, които са с капацитет по 25 места. Очакват се и структури за резидентна грижа за лица с психични разстройства и деменция. Ще бъде удовлетворена и нуждата от звено за хора в надтрудоспособна възраст без увреждания.

От разработката става ясно, че в общината функционират 33 социални услуги, които са делегирани от държавата дейности. По тях са разкрити 385 работни места, на които са назначени 365 души.

Галина ГЕОРГИЕВА

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *