Балнеологична карта на България изработиха ученици от Хуманитарна гимназия

Ученици от Хуманитарна гимназия „Св. св. Кирил и Методий“ във Велико Търново се запознаха с най-значимите балнеологични центрове в България. През последния месец бъдещите рехабилитатори от 8, 10, 11 и 12 клас в специалност „Изпълнител на термални процедури“ се включиха в интердисциплинарен проект „Балнеологията в България“, организиран и реализиран от техните преподаватели Георги Георгиев и Анелия Козлева.

Целта на проекта бе учениците по интересен за тях начин да се запознаят с някои от най-значимите балнеологични центрове в България, със състава и свойствата на минералните води, използвани във всеки от тях, с точното им географско положение и значението им за туризма като част от стопанството на страната. При реализирането на проекта бяха използвани интерактивни методи на обучение, като работа с интернет ресурси, изработване и представяне на презентации за развитие на способностите за търсене, извличане и обобщаване на информация. Учителите приложиха и предметно базиран метод, който позволява усвояване на новите знания чрез практическа работа по разглеждания проблем. В уроците бяха включени популярни електронни платформи за затвърждаване на новите знания по забавен за учениците начин.

В резултат на проучването учениците изработиха балнеологична карта на България, която е поставена в кабинета по терапия и рехабилитация и ще се използва от настоящите и бъдещите ученици на гимназията.

Михаил МИХАЛЕВ

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *