Масларево и Павел ще облагородяват зоните за отдих със спечелени проекти

Кметствата в Масларево и Павел спечелиха проекти по ПУДООС чрез национална кампания „За чиста околна среда – 2023 г.“. Проектът на кметство Павел е на стойност 14 990,40 лв. В населеното място има две обособени зони за отдих с детски съоръжения и парково оборудване. По него е предвидено почистване на площите от отпадъци и окосяване на тревата. Поставяне на декоративни огради в зоните за отдих откъм страната на главната улица, което ще възпрепятства внезапното изскачане на деца на улицата и ще осигури тяхната безопасност. В зоните за отдих няма дървета, затова е предвидено да бъдат закупени. Те ще бъдат засадени така, че да пазят сянка на почиващите. С доброволен труд населението може да се включи в проекта чрез засаждане, наторяване и поливане на растенията.

Проектът на кметство Масларево е на стойност 14 994,00 лв. В центъра на населеното място има обособена зона за отдих с детски съоръжения и пейки, където деца и младежи да играят, а възрастните да отпочиват. По проекта е предвидено почистване на площите от отпадъци и окосяване на тревата. По-големите деца и младежите предпочитат друг вид занимания – спорт на открито. Решението за преодоляване на това ограничение е поставянето на фитнес уреди в зоната за отдих и обособяването на спортен кът. Фитнес уредите ще им предоставят възможност за спорт на открито, ще окажат положително влияние върху тяхното физическо и имунно укрепване. Новият кът за фитнес ще бъде достъпен за всички жители, които ще имат възможност в свободното си време да спортуват в зелена среда.

Предвидено е да се постави декоративна ограда в зоната за отдих откъм страната на главната улица, което ще възпрепятства внезапното изскачане на деца и младежи на улицата и ще осигури тяхната безопасност.

Двата проекта удовлетворяват нуждите на различни възрастови и социални групи – деца, млади родители, младежи, възрастни хора.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *