Забава и знание

Историята се пише с кръв, а се чете с пот! Култови бисери от матурите

Какво е матура или кандидат-студентски изпит без някой и друг култов бисер? Всяка година тези изпити ни изправят пред нови, неочаквани, невъобразими висоти на абсурда, пародията и фарса. Неслучайно ги наричат „бисери“ . Преподавателите ги събират грижливо за забавление на идните поколения.

Насладете им се!

За да се помни войната, бил построен грам паметник.

След освобождението България била пълна с либерали и консерванти.

Областният управител на Пловдив носел титлата калеко паша.

На 5-и срещу 7-и септември войските влизат в Пловдив. В тяхна помощ идват големи конярски чети и стани мъжки въстаници.

България влиза в Първата световна война по свои лични причини.

След Първата световна война областта Берлинска Тракия е била престъпена на Гърция.

През 1941г. България е изправена пред избор: или да приеме, или германците да я напуснат. При това положение България се присъединява към Тристайния акт.

Историята се пише с кръв, а се чете с пот!

Българите са дошли по пътя на копривата.

Прабългарите се занимавали с котевъдство, но имало доказателства, че са правели и пластични операции.

Вторият човек след хана бил тахана. Други прабългарски титли са кафтан и минижупан.

Хан Аспарух си забил копието с думите: „Моя страна, моя България!“

Юстиниян Носообрязания обещал на Тервел част от Долната Горнотракийска низина, ако му помогне да си възвърне властта.

Арабите претърпели пълен разгул от войската на хан Тервел.

Хан Крум е бил от предполагаем произход.

Хан Крум завладял източната част на Австралийския хаганат и присъединил към България областта Пенсилвания.

Крумовите закони се свеждат предимно до членоразделяне.

Хан Крум изпраща договор за мир на Никифор, но той е опиянен от победата. Хан Крум му изпраща втори екземпляр, но Никифор отказва. България му отмъщава, като превзема Плиска и я срива до основи.

Хан Крум е превзел Константинопол, но не успял да превземе Цариград.

Езичник е човек, който във всичко използва езика.

След покръстването си княз Борис възприел титлата кмет.

Християнството обединило едноразнообразнородната маса в един народ. Хората се обединявали, опитвайки се да създадат едно по-добро поколение.

Преди кръстосването на българите, те само говорели.

След смъртта на Кирил, Методий продължил пенсионерската си дейност.

Известният Комик Никола, който се подвизавал в Софийското поле, се опълчил срещу византийците.

На границата Симеон Втори бил убит поради недоумение.

 

Източник: Обекти

2 thoughts on “Историята се пише с кръв, а се чете с пот! Култови бисери от матурите

 • Ето резултата от онлайн обучението. Много се смях, ама е пълна трагедия. И тези един ден ще ни управляват…..Боже пази България

  Отговор
  • Не е само онлайна. Неграмотността е заложена в Закона за предучилищното и училищното образование. Обърнете внимание на алинея. 3.
   “ … Раздел VIII
   Завършване на клас, етап и степен на образование
   Чл. 122. (1) Ученик завършва успешно клас, ако има годишни оценки най-малко
   „среден (3)“ по всички учебни предмети или модули, предвидени в училищния учебен
   план за съответния клас в задължителните и в избираемите учебни часове.
   (2) Ученик, успешно завършил определен клас, продължава обучението си в
   следващия клас.
   (3) Ученик в началния етап на основно образование продължава обучението си в
   следващия клас независимо от годишните си оценки по изучаваните учебни предмети, ако
   се обучава в дневна, индивидуална, самостоятелна, дистанционна или комбинирана форма
   и неговата възраст е съответната за този клас или я надхвърля, но с не повече от три
   години….“ Значи, знаещ или не, грамотен или не, минаваш от клас в клас до 5 клас

   Отговор

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *